AKTUALITY

Užitečné zprávy a novinky z právního světa 

Vlastník pozemku, který je v územním plánu vymezen jako zastavitelná plocha, může při splnění zákonných podmínek a regulativů stanovených územním plánem na takovém pozemku realizovat stavbu. Toto právo však není časově neomezené a obec může při pořizování aktualizace či nového územního plánu zastavitelnost pozemku opětovně zrušit.

Vymezení pozemku...

Vzhledem k probíhající koronavirové krizi vydala Evropská unie Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. 5. 2020, na základě kterého byla prodloužena platnost řidičských průkazů.

Vzhledem k alarmujícím počtům nově nakažených se zvyšuje riziko, že k nákaze koronavirem dojde zejména na exponovaných pracovištích zaměstnavatelů. Mezi taková exponovaná pracoviště lze řadit především nemocnice, prodejny potravin, lékárny, polikliniky, školská zařízení apod.

Zaměstnavatel je obecně povinen každému zaměstnanci škodu na zdraví,...

Klientovi byl vyměřen poplatek za delší studium na vysoké škole. Správně zvolenou argumentací jsme dosáhli 100% úspěchu ve věci. Klient nemusí za delší studium vysoké školy za uvedený semestr platit žádné poplatky.

Rozmohl se nám tu takový nešvar. Všichni si velice rádi po náročném dni anebo před takovým náročným dnem odpočineme. Naši snahu však nejčastěji v letním období může překazit neplánovaná oslava narozenin, hudební produkce, pouť, hlasití štamgasti nebo dokonce stavební práce. Lze se tomu bránit?

Ne každá duševní činnost je činností chráněnou autorským zákonem. Proto je často tak složité rozlišit, zda se o dílo dle zákona jedná či nikoli.

Výpovědi pro nadbytečnost musí vždy předcházet rozhodnutí o organizačních změnách, se kterým musí být zaměstnanec seznámen nejpozději společně s výpovědí. Důležité je vždy správné stanovení data, ke kterému má být organizační změna účinná.

Opakování je matka moudrosti, a proto není od věci si připomenout, jaké jsou předpoklady ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Jedním z aktuálních témat, kterými se nyní zabývá Poslanecká sněmovna, je celkové zrušení povinnosti přechylování ženského příjmení - připojování koncovky -ová.