COVID JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

08.10.2020

Vzhledem k alarmujícím počtům nově nakažených se zvyšuje riziko, že k nákaze koronavirem dojde zejména na exponovaných pracovištích zaměstnavatelů. Mezi taková exponovaná pracoviště lze řadit především nemocnice, prodejny potravin, lékárny, polikliniky, školská zařízení apod. 

Zaměstnavatel je obecně povinen každému zaměstnanci škodu na zdraví, jestliže před zjištěním nemoci z povolání pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. 

Přitom není vůbec rozhodné, zda k onemocnění zaměstnance skutečně došlo v době, kdy pro zaměstnavatele konal práci. Důležité je pouze to, že v rozhodné době pracovní podmínky reálně umožňovaly onemocnění na pracovišti (nakažený kolega, nakažený pacient apod.).

Současně je v případě onemocnění COVID nezbytné, aby měl nakažený zaměstnanec klinické příznaky, jinak se o nemoc z povolání nejedná. 

Předpokladem uplatnění nároků je zpracování lékařského posudku, který odborně onemocnění posoudí, a to i v návaznosti na šetření krajské hygienické stanice a uzná je jako nemoc z povolání.

Jaké nároky zaměstnanec vůči zaměstnavateli má, pokud se nakazí koronavirem?  

  • bolestné, přičemž bodové ohodnocení se může pohybovat od 50 do 400 (v nejkritičtějších případech i 600) bodů s tím, že hodnota 1 bodu činí 250,- Kč;
  • nárok na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
  • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, pokud nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění;
  • v případech vzniku trvalých následků případě i nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění nebo náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Onemocněli jste a máte za to, že se jedná o nemoc z povolání? Nárok se nebojte uplatnit u svého zaměstnavatele. Ti, jsou pro případ vzniku podobných situací povinně pojištěni, a proto Vaše nároky budou řešeny a vypořádány příslušnou pojišťovnou.