TRANSKRIPCE JAKO AUTORSKÉ DÍLO?

22.06.2020

Ne každá duševní činnost je činností chráněnou autorským zákonem. Proto je často tak složité rozlišit, zda se o dílo dle zákona jedná či nikoli.

Autorský zákon chrání dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. 

Dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Dílem však je vždy umělecké či jiné kreativní zhmotnění myšlenky, postupu, principu a dalšího.

Transkripce znamená přepis textu z jednoho písma do druhého (například z latinky do hebrejštiny). Může však toto pouhé přetvoření textu z jednoho zápisu do druhého být považována za autorské dílo?

Odpověď je jednoduchá. Transkripce autorským dílem není. 

Pokud jste se rozhodli nějaký zajímavý slogan například "Upeč třeba chleba" přepsat do Braillova písma, nestane se Vaším autorským dílem jako výsledkem Vaší jedinečné tvůrčí činnosti. Bude se jednat pouze o mechanický zápis. Takový přepis pak nelze jako autorské dílo nabízet za úplatu prostřednictvím licenční smlouvy.