PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

03.11.2020

Vzhledem k probíhající koronavirové krizi vydala Evropská unie Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. 5. 2020, na základě kterého byla prodloužena platnost řidičských průkazů.

Měla-li platnost Vašeho řidičského průkazu skončit v době od 01.02.2020 do 31.08.2020, automaticky se prodlužuje na dobu dalších 7 měsíců. Pokud tedy platnost Vašeho řidičského průkazu skončila například dne 21.08.2020, můžete s tímto řidičským průkazem nadále řídit, a to až do 21.03.2021. Do tohoto termínu je však nutné řidičský průkaz vyměnit.

Prodloužená platnost Vašeho řidičského průkazu v období od 01.02.2020 do 31.08.2020 je platná ve všech státech Evropské unie.

Pokud však platnost Vašeho řidičského průkazu skončila po 31.08.2020, uvedená výjimka se na něj nevztahuje. To znamená, že s takovým řidičským průkazem nejste oprávněni řídit na území žádného ze států Evropské unie a je nutné zajistit jeho výměnu.

Ministerstvo dopravy ČR vydalo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra dne 20.10.2020 metodický pokyn, na základě kterého se řízení s prošlým řidičským průkazem po dobu trvání nouzového stavu, nepovažuje za přestupek ve smyslu §  125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu ani dle jiných zákonů.

Přestože řešení situace formou metodického pokynu je nevhodné a povinnost řídit s platným řidičským průkazem žádným způsobem nemění, lze se do jisté míry spolehnout, že řízení s neplatným řidičským průkazem nebude postihováno. 

Doporučuji však podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu co nejdříve, a to nejlépe objednáním se v systému na konkrétní termín za účelem dodržení nařízených opatření.

Dle metodického pokynu bude řízení s neplatným řidičským průkazem tolerováno pouze po dobu nouzového stavu, aktuálně tedy pouze do 20.11.2020. Řídit však lze pouze na území České republiky.

Pokud platnost Vašeho řidičského průkazu prošla po 31.08.2020 a vy plánujete cesty do zahraničí, je nutné si nejprve obstarat vydání nového řidičského průkazu. Vydaný metodický pokyn má účinky pouze na území České republiky a do doby než Evropská unie přijme další výjimku, nelze s neplatným řidičským průkazem v ostatních státech EU řídit. To samozřejmě platí i pro státy mimo EU.