VÝPOVĚĎ 2020

08.06.2020

Opakování je matka moudrosti, a proto není od věci si připomenout, jaké jsou předpoklady ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy

U zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy (na plný či částečný úvazek) je vždy nutné naplnit některý z výpovědních důvodů stanovených zákoníkem práce.

Výpověď musí splňovat zákonné náležitosti:

  • uvedení konkrétního výpovědního důvodu;
  • zdůvodnění jeho naplnění;
  • a být řádně doručena zaměstnanci - nejlépe na pracovišti, v místě jeho bydliště za přítomnosti svědků a pouze není-li toto možné, lze písemnost doručit držitelem poštovní licence.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnanci, který je zaměstnán tzv. na DPP či DPČ, lze dát výpověď bez udání důvodu s výpovědní dobou 15 dní, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zaměstnanci.

U těchto zaměstnanců není nutné v případě nedostatku práce ihned přistupovat k výpovědi, protože se na ně nevztahují ustanovení zákoníku práce týkající se překážek v práci. Těmto zaměstnancům jednoduše není nutné práci přidělovat, resp. může být přidělována dle potřeb zaměstnavatele. V době, kdy zaměstnavatel zaměstnancům práci nepřiděluje, nemusí jim hradit náhradu mzdy.