PŘECHYLOVÁNÍ ŽENSKÝCH PŘÍJMENÍ

01.06.2020

Jedním z aktuálních témat, kterými se nyní zabývá Poslanecká sněmovna, je celkové zrušení povinnosti přechylování ženského příjmení - připojování koncovky -ová.

Již dnes je možné, aby se žena po vstupu do manželství rozhodla, zda bude používat přechýlené příjmení či příjmení nepřechýlené. Takovou volbu však může učinit ve zcela omezených případech:

  • žena musí být cizinkou;
  • občanka, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině;
  • občanka, jejíž manžel je cizinec nebo partnerka je cizinkou;
  • občanka, která je jiné než české národnosti.

V jiných případech nemá žena volbu. A to je právě předmětem diskuzí legislativního sboru, a pokud bude návrh schválen, ženy si budou moci v případě podání žádosti o zápis změněného příjmení po 1. červenci 2021 zvolit nepřechýlené příjmení.