KDO JSEM

Jako advokátka s více než pětiletou praxí poskytuji právní služby v oblasti soudních sporů, a to jak civilních, obchodních, exekučních, insolvenčních i správních. Při zastupování klienta se mi v důsledku správně zvolené argumentace podařilo úspěšně snížit žalovanou částku o cca 1/3, resp. přibližně 1,5 mil. Kč.

Věnuji se rovněž právu nemovitostí, zastřeším a provedu Vás nákupem nebo prodejem Vašeho bytu nebo rodinného domu či průmyslového areálu, provedu právní prověrku nebo Vám pomohu ve stavebním řízení. Připravovala jsem transakční dokumentaci a koordinovala projekt v hodnotě 0,5 mld. Kč.

Ráda Vám také pomohu v oblasti pracovního práva, pomohu nastavit procesy náboru zaměstnance, interní předpisy, odměňování, jakož i ve sporech o neplatnost výpovědi či nároků na náhradu ušlého výdělku.

Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

.
 

  • Samostatná advokátka od r. 2019
  • Koncipientka v Z/C/H Legal (2016 - 2019)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2010 - 2016)
  • Studijní pobyt na Univerzitě v Bergenu (2014 - 2015)
  • Stáž na Nejvyšším soudě ČR (2013 - 2014)