KDO JSEM

Jako advokátka v rámci své generální praxe nejčastěji poskytuji právní služby v oblasti soudních sporů, a to jak civilních, obchodních, exekučních, insolvenčních i správních. Při zastupování klienta se mi v důsledku správně zvolené argumentace podařilo úspěšně snížit žalovanou částku o cca 1/3, resp. přibližně 1,5 mil. Kč.

V rámci své koncipientské praxe jsem získala zkušenosti z oblasti práva nemovitostí, zejména nemovitostních právních prověrek a stavebního práva. Mezi nejvýznamnější kauzy patří nemovitostní právní prověrka včetně přípravy transakční dokumentace a koordinace celého projektu v hodnotě 0,5 mld. Kč.

Mimo výše uvedené poskytuji právní poradenství v oblastech práva duševního vlastnictví a pracovního práva.

Právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

.
 

  • Koncipientka v Z/C/H Legal (2016 - 2019)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2010 - 2016)
  • Studijní pobyt na Univerzitě v Bergenu (2014 - 2015)
  • Stáž na Nejvyšším soudě ČR (2013 - 2014)