ADVOKÁTKA
S TAHEM NA BRANKU

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právo nemovitostí. Stavební právo. Odškodnění újmy na zdraví. Pracovní právo.

SMLOUVY

Chcete koupit, prodat či darovat nemovitost? Potřebujete vyjednat výhodné podmínky nájemní smlouvy? Nevíte, jak správně nastavit vztahy s Vašimi zaměstnanci? 


Vzory často nestačí. Smlouvy nastavím vždy na míru Vašim potřebám.

ZASTOUPENÍ V ŘÍZENÍ

Poškozuje někdo Vaše práva a rozumná domluva nestačí? Úřad nevyhověl Vaší žádosti, nebo Vám uložil pokutu? Dluží Vám peníze? Byli jste účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili?

V řízeních postupuji strategicky tak, aby Vaše pozice byla co nejvýhodnější a vedla k Vámi požadovanému výsledku.

PRÁVNÍ ANALÝZY

Kupujete rozsáhlé pozemky za účelem investice? Živíte se v oblasti developmentu? 

Prověřím Vaši situaci, zpracuji Vám právní stanovisko a navrhnu několik variant řešení.

KONTAKT

Mgr. Ivana Zelená, advokátka 

se sídlem Moravec 180, 592 54 Moravec

ev. č. ČAK: 18982

IČO: 08350183

ID datové schránky: fk4cb4v 

bankovní spojení: 2501695890/2010


e-mail: zelena@akzelena.cz

telefon: +420 603 769 428